Gminny Klub Sportowy

"SPÓJNIA" Białe Błota

PODARUJ 1% PODATKU

PODARUJ 1% PODATKU

Rachunek bankowy do wpłat 1% podatku:
PL 32 1050 1139 1000 0090 3170 6386
DZIĘKUJEMY!